top_banner

AZRhymesin käyttöehdot

Tämän asiakirjan alkuperäinen kieli on englanti. ristiriidassa englanninkielinen versio on ensisijainen käännettyihin versioihin nähden.
Tämän asiakirjan englanninkielinen versio on saatavana osoitteesta https://azrhymes.com/terms .

Nämä verkkosivuston käyttöehdot ja tietosuojakäytäntö sisältävät ehdot ja säännöt, sellaisina kuin niitä voidaan ajoittain muuttaa ja täydentää (jäljempänä "sopimus"). ), jota sovelletaan barnabas szabolcsin (jäljempänä "Riimihaku.fi") verkkosivustoon pääsyyn ja sen käyttöön.ts.https://azrhymes.com, https://riimihaku.fi, https://rime.com.hr, https://rimkereso.hu ja heidän aliverkkotunnuksensa (”Verkkosivusto”) sinulta, sivuston vierailija / käyttäjä (”Käyttäjä”).

1. Ehtojen hyväksyminen ja niiden muuttaminen

1.1 Käyttäjän pääsy verkkosivustolle merkitsee kaikkien tässä sopimuksessa mainittujen ehtojen ja ilmoitusten kuittaamista ja hyväksymistä ilman käyttäjän tekemiä muutoksia ja / tai poikkeuksia. jos käyttäjä ei suostu mihinkään osaan tässä sopimuksessa mainittuja ehtoja, ehtoja ja ilmoituksia millään tavalla, käyttäjä ei saa käyttää verkkosivustoa.

1.2 AZRhymes pidättää oikeuden muuttaa ehtoja ja ilmoituksia, joiden perusteella käyttäjä käyttää verkkosivustoa, ilman ilmoitusta tai aikomusta tällaisesta muutoksesta.

2. Rajoitettu käyttäjä

2.1 Käyttäjä hyväksyy, että internetin luonteen vuoksi sitä voidaan käyttää missä tahansa päin maailmaa. tämän verkkosivuston materiaalia / tietoja ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka sijaitsevat tai asuvat maissa, jotka rajoittavat tällaisen materiaalin jakelua, tai kenellekään muulle lainkäyttöalueelle, jossa tällaisen materiaalin / tiedon jakelu tai käyttö tai käyttö tai pääsy verkkosivuston käyttö on lain tai muun lainsäädännön vastaista. jokaisen käyttäjän vastuulla on olla tietoinen ja noudattaa täysin sen käyttäjän lainkäyttövaltaan sovellettavia lakeja ja määräyksiä, johon käyttäjä kuuluu. jos käyttäjä käyttää tätä verkkosivustoa, hän myöntää, ymmärtää ja suostuu tekemään niin omasta aloitteestaan ja omalla vastuullaan, eikä AZRhymes ole vastuussa minkään verkkosivuston käyttöön sovellettavan lain rikkomisesta. sivustoa ei tule eikä pidä tulkita tarkoitukseksi tarjota tai kutsua tarjoamaan tietoja asukkaille maista, joissa AZRhymesilla ei ole toimilupaa tai valtuutusta suorittaa sen tavoitteeseen liittyviä toimintoja.

2.2 Käyttäjä suostuu ja sitoutuu olemaan muuntamattomat, muokkaamattomat, kopioimattomat, jakamattomat, lähettämättömät, näyttävät, suorittavat, jäljentävät, julkaisevat, lisenssoivat, luovat johdannaisia teoksia, siirtävät tai myyvät saatuja tietoja, ohjelmistoja, tuotteita, palveluja tai immateriaalioikeuksia verkkosivustolta millään tavalla. sisällön kopioiminen, kopioiminen kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin ja tietojen perusteeton muuttaminen verkkosivuston sisällössä ei ole ehdottomasti sallittua ilman AZRhymesin ja / tai kolmansien osapuolten omistajien etukäteen antamaa kirjallista lupaa. osa palveluidemme tai muiden tiedostojen sisällöstä voidaan kuitenkin asettaa ladattavaksi verkkosivustolta, jonka saa kopioida ja / tai käyttää vain käyttäjän henkilökohtaisiin tarkoituksiin. käyttäjä ja / tai mikä tahansa kolmas osapuoli on kielletty käyttämästä tai näyttämästä tätä verkkosivustoa ja / tai tällä verkkosivustolla näkyvää tietoa millä tahansa muulla verkkosivustolla tai kehyksissä ilman AZRhymesin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

3. Takuiden vastuuvapauslauseke

3.1 AZRhymes on pyrkinyt varmistamaan, että kaikki sen tällä verkkosivustolla toimittamat tiedot ovat oikeita, mutta AZRhymes ei takaa eikä esitä mitään näillä verkkosivustolla näytettyjen tietojen laatua, oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä AZRhymes ole missään tapa, joka vastaa epätarkkuuksista / virheistä. AZRhymes ei anna mitään nimenomaista tai epäsuoraa takuuta verkkosivustosta ja / tai sen sisällöstä ja kieltää kaikki takuut soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen ja myyntikelpoisuustakuut verkkosivuston kautta tai verkkosivustolla näytettyihin ja välitettyihin tietoihin, mukaan lukien vastuu, vastuu mikä tahansa muu vaatimus mistään käyttäjälle tai muulle henkilölle aiheutuneesta välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka johtuu sellaisten tietojen käytöstä tai käytöstä, jotka näytetään tai ilmoitetaan verkkosivuston kautta tai verkkosivustolla tai palvelut.

3.2 AZRhymes ei ole vastuussa siitä, ettei verkkosivustoa ole saatavana milloin tahansa mistä tahansa syystä. käyttäjä ymmärtää ja suostuu siihen, että kaikki AZRhymesilta verkkosivuston kautta ladatut tai muuten saadut materiaalit ja / tai tiedot tehdään kokonaan hänen harkintansa mukaan ja hänen vastuullaan ja hän on yksin vastuussa tietojärjestelmistään mahdollisesti aiheutuneista vahingoista tai mistään muusta vahingosta aineisto ja / tai tiedot.

4. Linkit kolmansien osapuolten sivustoihin

4.1 Verkkosivusto voi sisältää linkkejä muille verkkosivustoille tai se voi sisältää minkä tahansa luonteisia ominaisuuksia verkkosivustolla ("linkitetyt sivustot"). linkitetyt sivustot eivät ole AZRhymesin tai verkkosivuston hallinnassa, ja AZRhymes ei ole vastuussa minkään linkitetyn sivuston sisällöstä, mukaan lukien rajoituksetta linkitetyllä sivustolla olevat linkit tai mainokset tai linkitetyn sivuston muutokset tai päivitykset. AZRhymes ei ole vastuussa mistään tiedonsiirron muodosta, jonka käyttäjä on vastaanottanut mistä tahansa linkitetystä sivustosta. linkin sisällyttäminen ei tarkoita AZRhymesin tai linkitettyjen sivustojen verkkosivuston tai minkään yhteistyön ylläpitämistä operaattoreidensa tai omistajiensa kanssa.

4.2 AZRhymes ei ole vastuussa mistään linkitetyn sivuston tai linkitetyn sivuston linkin virheistä, sulkeutumisista, puutteista tai esityksistä. käyttäjää pyydetään tarkistamaan kaikkien tietojen paikkansapitävyys ennen kuin luottaa sellaisiin sellaisten tuotteiden / palveluiden tietoihin, jotka heidän mielestään voivat olla hyödyllisiä käyttäjälle.

5. Käyttäjän velvoitteet

5.1 Verkkosivustolle pääsyn ja käytön ehtona käyttäjä takaa, ettei hän käytä sivustoa mihinkään tarkoitukseen, joka on lainvastainen tai laiton intiassa tai sen ulkopuolella voimassa olevan lain mukaan tai jota tämä sopimus kieltää. lisäksi verkkosivustoa ei saa käyttää millään tavalla, joka voi vahingoittaa, poistaa käytöstä, ylikuormittaa tai heikentää sitä tai häiritä minkään muun osapuolen verkkosivuston käyttöä ja / tai nauttimista tai loukata AZRhymesin tai minkään kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia.

6. Ota yhteyttä meihin

6.1 Käyttäjille tarjotaan ota yhteyttä -ominaisuudet verkkosivustolla. käyttäjät voivat antaa yhteystietonsa, jotta AZRhymes voi ottaa heihin yhteyttä.

6.2 Käyttäjille voidaan lisäksi tarjota ominaisuuksia, joiden avulla he voivat ottaa yhteyttä azrhymeihin, esittää kyselyjä, kommentteja tai olla vuorovaikutuksessa AZRhymesin kanssa. AZRhymes on kuitenkin oman harkintansa mukaan ja oikeuksiensa mukaan vastata, vastata tai päättää olla vastaamatta tällaisiin kyselyihin tai kommentteihin.

6.3 Käyttämällä mainittuja ominaisuuksia käyttäjä sallii AZRhymesin ottaa yhteyttä heihin rekisteröidyissä tiedoissaan, selvityksiä tai muita palveluita varten.

7. Rikkominen

7.1 AZRhymes voi rajoittaa käyttäjän toimintaa, varoittaa muita käyttäjiä käyttäjän toiminnoista, keskeyttää tai lopettaa välittömästi käyttäjän verkkosivuston käytön ja / tai kieltäytyä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta azrhymeille tämän sopimuksen tai sovellettavan lain nojalla saatavissa olevia muita korjaustoimenpiteitä. tarjota käyttäjälle pääsy verkkosivustolle, jos käyttäjä rikkoo tätä sopimusta.

8. Omistus- ja omaisuusoikeudet

8.1 Verkkosivuston sisältö ja kaikki sen tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit, palvelumerkit, kauppanimet ja kaikki muut sen immateriaalioikeudet ovat AZRhymesin omistamia tai azrhymeille voimassaolevia lisenssejä, ja niitä suojaavat sovellettavat intian ja kansainväliset tekijänoikeus- ja muut immateriaalioikeudet. käyttäjä tunnustaa, ymmärtää ja suostuu siihen, ettei hänellä ole eikä ole oikeutta vaatia mitään oikeuksia verkkosivuston sisältöön ja / tai sen osaan.

8.2 Kolmas osapuoli / kolmannet osapuolet ovat sallineet osan verkkosivuston sisällöstä käyttää azrhymejä sellaisessa muodossa ja tavalla, mitä AZRhymes haluaa tällaista sisältöä verkkosivustollaan. jos jokin kolmas osapuoli herättää kiistaa tällaisen sisällön julkaisemisesta, AZRhymesillä on oikeus poistaa tällaista sisältöä tai hankkia tarvittavat suostumukset kolmansilta osapuolilta.

8.3 Kaikkiin verkkosivustolla tai sen kautta omistajan suostumuksella jaettuihin tekijänoikeuksien alaiseen tai muuhun omistettuun sisältöön on sisällyttävä asianmukainen tekijänoikeuksia tai muita omistusoikeuksia koskeva ilmoitus. tekijänoikeudella suojatun tai muun omistetun sisällön luvaton lähettäminen tai jakelu on laitonta ja saattaa asettaa käyttäjän henkilökohtaisen vastuun tai syytteeseen.

9. Vastuun rajoitus

9.1 Käyttäjä ymmärtää ja nimittyy nimesti, että laki sovellettujen lainsäädäntöjen mukaisesti ei tarjoa azrhymeitä tai sen yhtiöiden tai yhtiöiden työskentelijöiden, työntekijöiden, jäsenyhteistöjen, järjestäjien, järjestelyjen, järjestäjien, järjestäjien, järjestäjien, järjestäjien ja tai joka muu vastuuteorian alla (jos sopimuksessa, torjunnassa, lainsäädännössä tai muuten) kaikista suoraisiin, välittömisiin, satunnaisiin, erityisiin, seuraaviin tai esimerkkeisiin vahingoihin, mukaan lukien, vaikka rajoittamatta, tapahtumista , käyttö, tietoja tai muuta aineettomia tappioita (jos jokaisille osapuolille neuvoitettaan, tämän tai tai pitäisi tunnista täten tai vahinkojen mahdollisuudesta), käyttötulos käyttäjän käyttämättömyydestä tai kyvyttömyydestä käyttää verkkosivustoa tai muita sen osia.

10. Korvaus

10.1 Käyttäjä sitoutuu korvaamaan, puolustamaan ja pitämään vahingoittumattomina azrhymejä, sen tytäryhtiöitä, konserniyhtiöitä ja niiden johtajia, virkamiehiä, työntekijöitä, edustajia, kolmannen osapuolen palveluntarjoajia ja kaikkia muita kolmansia osapuolia, jotka tarjoavat palveluja azrhymeille verkkosivuston suhteen joko suoraan tai epäsuorasti kaikista tappioista, vastuista, vaatimuksista, vahingoista, kuluista ja kuluista (mukaan lukien oikeudelliset palkkiot ja niihin liittyvät maksut sekä niistä veloitettavat korot), jotka azrhymeille on esitetty tai jotka aiheutuvat tai voivat johtua maksettava tämän sopimuksen ehtojen rikkomisen tai laiminlyönnin perusteella, mukaan lukien käyttäjän tämän sopimuksen mukaisesti tekemä edustaminen, takuu, sopimus tai sopimus tai velvollisuus.

11. Yleisyys

11.1 Jos jokin tämän sopimuksen määräys todetaan pätemättömäksi tai osittain tai osittain täytäntöönpanokelvottomaksi, tällainen pätemättömyys tai täytäntöönpanokelvottomuus liittyy vain tällaiseen määräykseen tai sen osaan, ja tämän määräyksen loppuosa ja kaikki muut tämän sopimuksen määräykset edelleen täydellä voimalla.

12. Voima-majeure

12.1 AZRhymes ei ole vastuussa mistään tämän sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämättä jättämisestä tai palvelujen tai niiden osan toimittamisesta, jos ylivoimainen tapahtuma estää, estää tai viivästyttää suoritusta ja tällöin sen velvoitteet keskeytetään kunhan ylivoimainen tapahtuma jatkuu.

14. Sovellettava lainsäädäntö

14.1 Tätä sopimusta hallitaan ja rakennetaan unkarin lainsäädännön mukaisesti viittaamatta lainvalintaperiaatteisiin. siinä tapauksessa, että käyttäjä nostaa tähän liittyviä riitoja, se kuuluu unkarin budapestin tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan.

after_content